Installing Libre Office in Backtrack 5R1Below are two possible options for installing LibreOffice in Backtrack 5R1


Using the PPA installation of LibreOffice


root@bt:~# add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
root@bt:~# apt-get update
root@bt:~# apt-get install libreoffice 


Downloading the install package from the LibreOffice website and installing manually


Download the main install package from the LibreOffice website ( http://www.libreoffice.org/download ) and if need your required language version to a temporary folder. In my case /root/Downloads


Extract the main install file. In this example the install file.


tar zxvf LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz


Optionial extract your local language pack. In my case en-GB


tar zxvf LibO_3.4.3_Linux_x86_langpack-deb_en-GB.tar.gz


Install the main package


root@bt:~# cd Downloads/LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US
root@bt:~/Download/LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US# cd DEBS
root@bt:~/Download/LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US/DEBS# sudo dpkg -i *.deb


Install the Menu items


root@bt:~/Downloads/LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US/DEBS# cd desktop-integration
root@bt:~/Downloads/LibO_3.4.2_Linux_x86_install-deb_en-US/DEBS/desktop-integration# sudo dpkg -i *.deb


Optional install the language pack.


root@bt:~# cd Downloads/LibO_3.4.3_Linux_x86_langpack-deb_en-GB
root@bt:~/Download/LibO_3.4.3_Linux_x86_langpack-deb_en-GB# cd DEBS
root@bt:~/Download/LibO_3.4.3_Linux_x86_langpack-deb_en-GB/DEBS# sudo dpkg -i *.deb


LibreOffice is now installed. Enjoy

Comments

 1. I find myself disturbed only slightly that I was able to follow along to allow of that and not be confused..... my knowledge is growing!

  ReplyDelete


 2. Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức biến đổi bất định, căm tức Tôn Thái vô cùng. Hắn từ sau khi tu vi lên tới Anh Biến, ở Tuyết Vực quốc chính là nhân vật chí tôn, cho dù là gặp tu sĩ Anh Biến Kỳ đồng cấp cũng không ai nói với hắn như thế.

  Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lão tổ Cự Ma tộc.

  Lão tổ Cự Ma tộc ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm mặc một chút, lắc đầu nói :

  - Không được, người này phải chết. Hơn nữa thi thể hắn phải thuộc về ta!

  Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực quốc ngẩn người ra, hắn liếc mắt nhìn lão tổ Cự Ma tộc một cái. Đối với việc liên quan đến thi thể này, đây là lần đầu tiên hắn nói ra.
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
  - Ngươi cũng không phải là người của Thi Âm Tông ta, dùng thi thể làm gì!

  Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, quát.

  - Lão phu tự có việc dùng đến!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

BackTrack - Cracking a WPA password with reaver

How To Reset A Forgotten root Password On A Linux Virtual Machine on XenServer

FreeNAS - Transmission and Windows Remote Client