How To Reset A Forgotten root Password On A Linux Virtual Machine on XenServer

I recently had to carry out some maintenance on a Linux server hosted on our XenServer. However I had forgotten the root password. Lesson learned to save password in a secure location such as an encrypted usb stick or in an encrypted file on my cell phone. Anyway I digress, on the make it just work section.

From Xencenter select the virtual machine you want to boot in single user mode.

Shut down your virtual machine using the Xencenter controls.

Right click on the Boot Options for your virtual machine and select Properties.

Change the OS Boot Parameters to

rw init=/bin/bash

NOTE If you already have something in the OS Boot Parameters you will need to take note of this as you will need to put it back once the password reset is complete.

Save and Start your virtual machine

Your system will now boot up in single user mode.

Now its time to change your password

machinename# passwd root

Type in your new password you will then be asked to confirm it.

Your password has now been reset.
Shutdown your virtual machine.
machinename# shutdown -h now

Now go Back to the Xencenter Application and Startup options and remove rw init=/bin/bash and change it back to whatever was there before.
Start up your virtual machine and you should be able to logon with your new root password.

Comments

 1. Thanks allot
  this saved my day!

  ReplyDelete
 2. Thank you so much I was trying to find this solution from 8 months :) Thanks once again

  ReplyDelete
 3. Great, Helped Me a Lot, Thank You!!

  ReplyDelete
 4. dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty

  Nhưng sau khi Tằng Ngưu xuất hiện, hết thảy đều chuyển biến. Sất Hổ sau khi trở về trong lời hắn nói có chút kỳ quái, lão lấy thân phận lão tổ bức ép, Sất Hổ rốt cục phải nói ra sự thật.

  Người này lập tức trong lòng nghi hoặc, điều tra rõ ràng. Lập tức điều tra ra thân phận của Tằng Ngưu chính là Vương Lâm năm đó!

  Do đó, lão lập tức mừng rỡ, nhưng ngại Chu Tước Quốc nhúng tay vào nên không tiện ra tay khiến cho Chu Tước quốc chú ý, hết thảy lại trở thành hư ảo.

  Tuy nhiên, lão lại đem sứ giả của tu chân quốc cấp bốn Triệu quốc là người biết được việc này bí mật giết đi, rút ra hồn phách. Lão phát hiện được người này vì không chắc chắn nên năm đó không đem tin tức này báo lên trên. Lão xem như hoàn toàn an tâm, chờ thời cơ hạ sát Vương Lâm.

  Vừa hay lúc này, Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực lại tìm đến, nhờ lão

  ReplyDelete
 5. If there would be a donate button I would donate you some USDs ;)

  You saved my life ;)

  ReplyDelete
 6. When you set the admin password for your PC, it will have been saved in a series of files & settings on your system. reset windows 10 password

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

BackTrack - Cracking a WPA password with reaver

FreeNAS - Transmission and Windows Remote Client